Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 18 de junio de 2009

AJPW CROOSVER 2009 TODAS LAS FECHAS

AJPW, 23.06.2009Fukushima National Athletic Meet Commemoration Gymnasium Sub Arena

1. Nobutaka Araya & Hiroshi Yamato vs. Phil Atlas & Brad Martin
2. Joe Doering vs. Manabu Soya
3. Osamu Nishimura, Kaz Hayashi & Ryota Hama vs. TARU, Zodiac & Toshizo
4. Satoshi Kojima & KAI vs. Minoru & Hate
5. Suwama & Shuji Kondo vs. Taiyo Kea & NOSAWA Rongai
6. Keiji Muto, Masayuki Kono & Seiya Sanada vs. Yoshihiro Takayama, Minoru Suzuki & MAZADA

AJPW, 25.06.2009Sakata City Gymnasium

1. Seiya Sanada & Manabu Soya vs. Ryota Hama & Brad Martin
2. Toshizo vs. Phil Atlas
3. Osamu Nishimura & Nobutaka Araya vs. Joe Doering & Hate
4. Satoshi Kojima, KAI & Hiroshi Yamato vs. TARU, Minoru & Zodiac
5. Suwama & Kaz Hayashi vs. Yoshihiro Takayama & MAZADA
6. Keiji Muto, Masayuki Kono & Shuji Kondo vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai

AJPW, 26.06.2009Miyako Citizen Gymnasium

1. Seiya Sanada & Hiroshi Yamato vs. Nobutaka Araya & Phil Atlas
2. Minoru vs. Brad Martin
3. Shuji Kondo & Ryota Hama vs. Zodiac & Toshizo
4. Suwama & Manabu Soya vs. Taiyo Kea & Minoru Suzuki
5. Satoshi Kojima, Kaz Hayashi & KAI vs. Yoshihiro Takayama, NOSAWA Rongai & MAZADA
6. Keiji Muto, Osamu Nishimura & Masayuki Kono vs. TARU, Joe Doering & Hate

AJPW, 01.07.2009Matsumoto Meitetsu Show Hall

1. Kaz Hayashi & Ryota Hama vs. Nobutaka Araya & Phil Atlas
2. Zodiac vs. Phil Atlas
3. Suwama & Shuji Kondo vs. Minoru & Hate
4. Osamu Nishimura & Seiya Sanada vs. Yoshihiro Takayama & Taiyo Kea
5. Satoshi Kojima, KAI & Hiroshi Yamato vs. Minoru Suzuki, NOSAWA Rongai & MAZADA
6. Keiji Muto, Masayuki Kono & Manabu Soya vs. TARU, Joe Doering & Toshizo

AJPW, 02.07.2009Mito Citizen Gymnasium

1. NOSAWA Rongai & MAZADA vs. Phil Atlas & Brad Martin
2. Nobutaka Araya vs. Hate
3. Suwama & Shuji Kondo vs. Seiya Sanada & Manabu Soya
4. Osamu Nishimura & Kaz Hayashi vs. Minoru & Zodiac
5. Satoshi Kojima, KAI & Hiroshi Yamato vs. TARU, Joe Doering & Toshizo
6. Keiji Muto, Masayuki Kono & Ryota Hama vs. Yoshihiro Takayama, Taiyo Kea & Minoru Suzuki

AJPW, 04.07.2009Yume Dome Ueno

1. KAI & Seiya Sanada vs. Phil Atlas & Brad Martin
2. Nobutaka Araya vs. Zodiac
3. Osamu Nishimura & Ryota Hama vs. TARU & Toshizo
4. Suwama, Shuji Kondo & Manabu Soya vs. Minoru, Joe Doering & Hate
5. Satoshi Kojima & Hiroshi Yamato vs. Taiyo Kea & MAZADA
6. Keiji Muto, Masayuki Kono & Kaz Hayashi vs. Yoshihiro Takayama, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai

AJPW, 05.07.2009Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3

1. 3 Way Match: Nobutaka Araya vs. Hate vs. Otokosakari
2. Osamu Nishimura & Brad Martin vs. Ryota Hama & Phil Atlas
3. Zodiac & Joe Doering vs. Seiya Sanada & Manabu Soya
4. Satoshi Kojima, KAI & Hiroshi Yamato vs.TARU, Minoru & Toshizo
5. Suwama & Shuji Kondo vs. Yoshihiro Takayama & NOSAWA Rongai
6. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Kaz Hayashi (c) vs. MAZADA
7. AJPW World Tag Team Title: Taiyo Kea & Minoru Suzuki (c) vs. Keiji Muto & Masayuki Kono

No hay comentarios: