Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 11 de junio de 2009

RESULTAD0S 11 JUNIO 2009 NOAH SOUTHERN NAVIGATION 09 5TA FECHA


NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009", 11.06.2009
Osaka Prefectural Gymnasium
#2 1,700 Fans - Super No Vacancy
1. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vencen a Atsushi Aoki & Akihiko Ito (11:47) con Blue Destiny de Suzuki sobre Ito
2. Takuma Sano & Ricky Marvin derrotan a Masao Inoue & Bobby Fish (3:22) con Inside Cradle de Sano sobre Inoue.
3. Akitoshi Saito & Kishin Kawabata vencen a Akira Taue & Masashi Aoyagi (6:55) con Reverse Diving Senton de Kawabata sobre Aoyagi.
4. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara pasan sobre Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori (10:50) con Death Roll de Nakajima sobre Ishimori.
5. Takashi Sugiura derrota a Shuhei Taniguchi (8:57) con Ankle Hold.
6. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima pasan sobre Bison Smith & Chris Hero (13:30) con lance de Sasaki Hero Double Impact .
7. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vencen a Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa (10:02) con Muso de Rikio sobre Ogawa.
8. Jun Akiyama & Kenta Kobashi vencen a Go Shiozaki & KENTA (22:41) con un Short Range Strong Arm Lariat de Kobashi sobre KENTA.
cort.-purelove

No hay comentarios: