Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

sábado, 13 de junio de 2009

RESULTADOS 13 JUNIO 09 NOAH SOUTHERN NAVIGATION 2009 ,6TA FECHA


NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009", 13.06.2009 (Samurai! TV)
Hiroshima Green Arena Small Arena
2,300 Fans - No Vacancy

1. Yoshinobu Kanamaru derrota a Masashi Aoyagi (6:26) con Reverse Cradle.
2. Katsuhiko Nakajima besiegt Bobby Fish (11:36) mit einem High-Angle German Suplex Hold. 3. Takashi Sugiura, Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori derrotan a Takuma Sano, Masao Inoue & Ricky Marvin (16:36) con Ankle Hold de Sugiura sobre Inoue.
4. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi derrotana KENTA & Akihiko Ito (13:09) con Blue Destiny de Suzuki sobre Ito.
5. Takeshi Rikio & Mohammed Yone derrotan a Akira Taue & Yuto Aijima (13:23) con un Muscle Buster de Yone sobre Aijima.
6. Yoshihiro Takayama derrota a Chris Hero (10:28) con un Everest German Suplex Hold.
7. Jun Akiyama, Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi derrotan a Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Kento Miyahara (17:47) con Everest German Suplex Hold de Taniguchi sobre Miyahara.
8. GHC Tag Team Title: Akitoshi Saito & Bison Smith (c) vencen a Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki (27:03) cuando el Referee para el match (Saito derriba a Misawa) (3rd defense).

No hay comentarios: