Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

lunes, 15 de junio de 2009

RESULTADOS 15 JUNIO 09 NOAH SOUTHERN NAVIGATION 2009 8VA FECHA

NOAH
NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009", 15.06.2009
Kagoshima Arena 1,300 Fans
1. Masao Inoue derrota a Mitsuo Momota (7:24) con Cradle Cutback.
2. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vencen a KENTA & Atsushi Aoki (11:50) con Backslide de Kanemaru sobre KENTA.
3. Yoshinari Ogawa & Takuma Sano derrotan a Akira Taue & Genba Hirayanagi (11:17) con Backdrop Hold de Ogawa sobre Hirayanagi.
4. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura derrotan a Akitoshi Saito & Yuto Aijima (12:01) con Olympic Slam de Sugiura sobre Saito.
5. Bison Smith & Bobby Fish vencen a Kenta Kobashi & Kishin Kawabata (17:57) con Falcon Arrow de Fish sobre Kawabata.
6. Go Shiozaki & Akihiko Ito derrotan a Chris Hero & Ricky Marvin (21:01) con Go Flasher de Shiozaki sobre Marvin.
7. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Kotaro Suzuki vencen a Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara (15:52) con Tiger Driver de Suzuki sobre Miyahara.

No hay comentarios: