Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

lunes, 22 de junio de 2009

RESULTADOS 22 JUNIO 2009 NOAH SOUTHERN NAVIGATION 09 12 FECHA


NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009", 22.06.2009 (G+)
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans
- Super No Vacancy

1. Chris Hero vence a besiegt Akihiko Ito (7:42) con Stretch Plum.
2. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi derrotan a Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori (9:16) cuando Hirayanagi Kanemaru aplica Telaraña sobre Ishimori pinnte.
3. Akitoshi Saito, Masao Inoue & Bobby Fish vencen a Akira Taue, Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin (10:58) con Sickle of Death de Saito sobre Marvin.
4. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura derrotan a Yoshihiro Takayama & Takuma Sano (11:34) con Ankle Hold de Sugiura sobre Sano.
5. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 8th: Jushin Thunder Liger vencen a Atsushi Aoki (13:45) con Cradle.
6. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 4th: Bison Smith derrota a Shuhei Taniguchi (15:35) con Bisontennial.
7. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vencen a Kenta Kobashi & Tamon Honda (10:26) con Yone Roll (Modified Horizontal Cradle) de Yone sobre Honda.
8. Go Shiozaki & KENTA derrotan a Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima (30:15) con Go Flasher de Shiozaki sobre Nakajima.

No hay comentarios: