Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

viernes, 12 de junio de 2009

RESULTADOS NJPW 12 JUNIO 2009 BEST OF SUPER JRS 11VA FECHA


NJPW "CIRCUIT 2009 BEST OF THE SUPER JR. XVI", 12.06.2009
Toyohashi City Gymnasium
#2 1,400 Fans - Super No Vacancy Full House

1. Tiger Mask, Koji Kanemoto & Milano Collection A.T. vencen a Mitsuhide Hirasawa, Kazuchika Okada & Nobuo Yoshihashi (7:12) con un Thrust Kick de Milano sobre Yoshihashi.
2. Best of the Super Jr. - Block A: Atsushi Aoki [6] derrota a Jado [6] (10:00) con Cross Armbreaker.
3. Best of the Super Jr. - Block B: Kota Ibushi [6] vence a YAMATO [4] (10:13) por DQ.
4. Shinsuke Nakamura, Toru Yano, Takashi Iizuka & Tomohiro Ishii derrotan a Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe, Wataru Inoue & Tomoaki Honma (10:58) con un Landslide de Nakamura sobre Honma.
5. Best of the Super Jr. - Block A: Prince Devitt [8] vence a AKIRA [6] (9:53) con un Diving Footstomp.
6. Best of the Super Jr. - Block B: Jushin Thunder Liger [6] derrota a Tsuyoshi Kikuchi [6] (8:30) con un Cradle.
7. Hiroshi Tanahashi, Hirooki Goto & Ryusuke Taguchi derrotan a Manabu Nakanishi, Yuji Nagata & Taichi (17:50) con High fly flow de Tanahashi sobre Taichi.

Best of the Super Jr. Posiciones

Block A:
1. Prince Devitt [8]
2. Tiger Mask [6] - resta 1 Match -. Milano Collection A.T. [6] - resta 1 Match -. Jado [6] -. AKIRA [6] -. Atsushi Aoki [6] - resta 1 Match
7. Black Tiger [0] - resta 1 Match

Block B:
1. Koji Kanemoto [6] - resta 1 Match -. Ryusuke Taguchi [6] - resta 1 Match -. Jushin Thunder Liger [6] - resta 1 Match -. Tsuyoshi Kikuchi [6] -. Kota Ibushi [6] - resta 1 Match
6. Taichi [4]
7. YAMATO [4]

No hay comentarios: