Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

domingo, 14 de junio de 2009

RESULTADOS NOAH 14 JUNIO 2009 SOUTHERN NAVIGATION 09 7MA. FECHA GO SHIOZAKI SE CORONA NUEVO CAMPEON GHC


NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009",
14.06.2009 (Samurai! TV) Hakata Star Lane
2,600 Fans - Super No Vacancy
1. Chris Hero & Genba Hirayanagi derrotan a Masao Inoue & Yuto Aijima (11:19) con un Elbow de Hero sobre Aijima.
2. Mohammed Yone & Kotaro Suzuki derrotan a Akitoshi Saito & Mitsuo Momota (9:56) con un Facelock de Suzuki sobre Momota.
3. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vecen a Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara (12:20) con un Backdrop Hold de Ogawa sobre Miyahara.
4. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori derrotan a KENTA & Akihiko Ito (14:42) con un Superstar Elbow de Ishimori sobre Ito.
5. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima derrotan a Bison Smith & Bobby Fish cuando Sasaki Fish aplica Double Impact .
6. Kenta Kobashi, Akira Taue & Shuhei Taniguchi vencen a Yoshihiro Takayama, Takashi Sugiura & Takuma Sano (20:24) con un Short Range Strong Arm Lariat de Kobashi sobre Sano. 7. GHC Heavyweight Title, Decision Match: Go Shiozaki vence a Takeshi Rikio (22:37) con Go Flasher ,Se corona asi nuevo campeon Heavyweight GHC
- Titelwechsel. - TV: 120 Minuten am 20.06.2009 auf Samurai! TV.

No hay comentarios: