Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 18 de junio de 2009

RESULTADOS NOAH 18 JUNIO 2009 SOUTHERN NAVIGATION 10ma FECHA

NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009", 18.06.2009
Zepp Nagoya 1,300 Fans - Super No Vacancy

1. Kotaro Suzuki vence a Akihiko Ito (8:47) con Tiger Driver.
2. Takeshi Rikio & Mohammed Yone derrota a Takuma Sano & Masashi Aoyagi (10:19) con Muscle Buster de Yone sobre Aoyagi.
3. Akira Taue & KENTA derrotan a Yoshinari Ogawa & Masao Inoue (11:25) con I Am Taue de Taue sobre Inoue.
4. Takashi Sugiura derrota a Genba Hirayanagi (9:04) con Olympic Slam.
5. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori derrotan a Ricky Marvin & Bobby Fish (15:32) con Reverse Cradle de Kanemaru sobre Fish.
6. Akitoshi Saito & Bison Smith pasan sobre Takeshi Morishima & Chris Hero (17:36) con Sickle of Death de Saito sobre Hero.
7. Kenta Kobashi, Go Shiozaki & Atsushi Aoki derrotan a Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara (25:02) con Assault Point de Aoki sobre Miyahara.

No hay comentarios: