Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

martes, 9 de junio de 2009

RESULTADOS NOAH 9 JUNIO 09 SOUTERN NAVIGATION 2009 4TA FECHA


NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009", 09.06.2009
Kira Messe Numazu
1,650 Fans
- Super No Vacancy

1. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vencen a Yoshinobu Kanamaru & Mitsuo Momota (6:21) con Cradle Cutback de Kawabata sobre Momota.
2. Katsuhiko Nakajima vence a Akihiko Ito (6:26) con Death Roll.
3. Takashi Sugiura, Takuma Sano & Taiji Ishimori vencen a Akitoshi Saito, Masao Inoue & Kotaro Suzuki (12:31) con r Northern Light Bomb de Sano sobre Inoue.
4. Chris Hero & Ricky Marvin vence a Akira Taue & Genba Hirayanagi (11:30) con Thrust Kick de Marvin sobre Hirayanagi.
5. Kenta Kobashi & KENTA derrotan a Bison Smith & Bobby Fish (19:28) con Go 2 Sleep de KENTA sobre Fish.
6. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vencen a Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi (13:59)con Muscle Buster de Yone sobre Taniguchi.
7. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Go Shiozaki vencen a Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Takashi Okita (23:40) con Go Flasher de Shiozaki sobre Okita.

No hay comentarios: