Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 4 de junio de 2009

RESULTADOS 4 JUNIO 2009 NOAH SOUTHERN NAVIGATION 09 1ER FECHA


Tokyo Korakuen Hall 4 Junio 2009
2000 fans

1- Tamon Honda & Kentaro Shiga vencen a Junji Izumida & Mitsuo Momota
2- Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vencen a Atsushi Aoki & Akihiko Ito
3- Takashi Sugiura vence a Takashi Okita
4- Takeshi Morishima & Makoto Hashi vencen a Takuma Sano & Kishin Kawabata
5- Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vencen a Akira Taue & Genba Hirayanagi
6- Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vencen a Akitoshi Saito, Bison Smith & Bobby Fish
7- Go Shiozaki vence a Chris Hero
8- Jun Akiyama, Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vencen a Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Kotaro Suzuki
9- GHC Jr. Title: KENTA (c) vence a Ricky Marvin( Segunda Defensa)

No hay comentarios: