Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

miércoles, 17 de junio de 2009

RESULTADOS RJPW 17 JUNIO Y NOAH SOUTHERN NAVIGATION 9NA FECHA 16 JUNIO 2009,PROXIMO CARTEL NOAH


RJPW "STRONG STORM", 17.06.2009
Tokyo Korakuen Hall
1,756 Fans - Super No Vacancy Full House
1. Keita Yano & Kendo Nakazaki derrotan a Hayato Mashita & Akifumi Saito (8:51) con Single-Leg Crab Hold de Nakazaki sobre Mashita.
2. Real Darkness vs. RJPW Army: Gran Hamada, Minoru & Sammy Lee Jr. pasan sobre Masao Orihara, Tiger Shark & Black Shadow (14:56) con Huracarrana de Hamada sobre Shadow.
3. Legend Championship Title: Alexander Otsuka (c) retiene ante Munenori Sawa (12:02) con German Suplex Hold.
4. Mitsuya Nagai & Yuki Ishikawa pasan sobre Minoru Suzuki & Super Tiger II (21:38) con Cross Kneelock de Ishikawa sobre Tiger.
5. Riki Choshu, First Tiger Mask & Ultimo Dragon derrotan a Masahiro Chono , Great Sasuke & Daisuke Sekimoto (14:02) con Japanese Leg Roll Clutch Hold de Tiger sobre Sasuke.

NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009", 16.06.2009
Kumamoto Hungnam Hall
2,400 Fans - Super No Vacancy Full House
1. Yoshinobu Kanemaru & Ricky Marvin derrotan a Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi (11:50) con Horizontal Cradle de Marvin sobre Hirayanagi.
2. Takuma Sano vence a Mitsuo Momota (5:23) con Cradle Cutback.
3. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura derrotan a Akira Taue & Kishin Kawabata (11:05) con Olympic Slam de Sugiura sobre Kawabata.
4. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori derrotan a KENTA & Masao Inoue (16:35) con Inside Cradle de Ogawa sobre Inoue.
5. Takeshi Rikio & Mohammed Yone derrotan a Akitoshi Saito & Yuto Aijima (10:35) con Muscle Buster de Yone sobre Aijima.
6. Bison Smith, Chris Hero & Bobby Fish vencen a Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara (16:14) con Elbow gegen den Hinterkopf de Hero sobre Miyahara.
7. Go Shiozaki & Atsushi Aoki derrotan a Kenta Kobashi & Akihiko Ito (24:28) con Go Flasher de Shiozaki sobre Ito.


NOAH PROXIMA FECHA NOAH, 22.06.2009
NOAH "SOUTHERN NAVIGATION 2009", 22.06.2009
Tokyo Korakuen Hall
1. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vs. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
2. Akira Taue, Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Akitoshi Saito, Masao Inoue & Bobby Fish
3. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
4. Akihiko Ito vs. Chris Hero
5. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 8th: Atsushi Aoki vs. Jushin Thunder Liger
6. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 4th: Shuhei Taniguchi vs. Bison Smith
7. Kenta Kobashi & Tamon Honda vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
8. Go Shiozaki & KENTA vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima

No hay comentarios: