Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

viernes, 24 de julio de 2009

RESULTADOS 24 JULIO 2009 NOAH SUMMER NAVIGATION 2009

NOAH [Results] NOAH, 24.07.2009
NOAH "SUMMER NAVIGATION 2009", 24.07.2009
Fuji Messe
1,200 Fans
- No Vacancy

1. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki derrotan a Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi (9:08) con Rolling Elbow de Suzuki sobre Kikuchi.
2. Takeshi Rikio & Mohammed Yone derrotan a Yoshinari Ogawa & Kishin Kawabata (3:50) con Muso de Rikio sobre Kawabata.
3. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima derrotan a Akira Taue & Takuma Sano (8:30) con Backdrop Suplex de Morishima sobre Sano.
4. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Ricky Marvin & Eddie Edwards [4] derrotan a Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara [3] (14:38) con Santa Maria de Marvin sobre Miyahara.
5. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: KENTA & Taiji Ishimori [4] derrotan a Genba Hirayanagi & Kikutaro [0] (10:57) con 450 Splash de Ishimori sobre Hirayanagi.
6. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: Atsushi Aoki & Kota Ibushi [6] derrotan a Bryan Danielson & Roderick Strong [2] (20:52) con Cross Armbreaker de Aoki sobre Strong.
7. Go Shiozaki, Akitoshi Saito & Takashi Sugiura derrotan a Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Akihiko Ito (23:32) con Sickle of Death de Saito sobre Ito.


- Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League Group Stage Final Standings

Block A:
1. Atsushi Aoki & Kota Ibushi [6]
2. KENTA & Taiji Ishimori [4]
3. Bryan Danielson & Roderick Strong [2]
4. Genba Hirayanagi & Kikutaro [0]

Block B:
1. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki [5]
2. Ricky Marvin & Eddie Edwards [4]
3. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara [3]
4. Tsuyoshi Kikuchi & Akihiko Ito [0]


NOAH "SUMMER NAVIGATION 2009", 25.07.2009 (G+ LIVE)
Tokyo JCB Hall

1. Kentaro Shiga, Bryan Danielson & Roderick Strong vs. Tsuyoshi Kikuchi, Genba Hirayanagi & Kikutaro
2. Yoshinari Ogawa & Akihiko Ito vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
3. Akira Taue & Takuma Sano vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
4. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Takashi Sugiura
5. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Semi Final: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. KENTA & Taiji Ishimori
6. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Semi Final: Atsushi Aoki & Kota Ibushi vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards
7. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 5th: Shuhei Taniguchi vs. Go Shiozaki
8. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Final:

No hay comentarios: