Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

lunes, 27 de julio de 2009

RESULTADOS 26 JULIO 09 AJPW SUMMER ACTION SERIES 2009

INICIO LA COPA SUPER JRS

AJPW "SUMMER ACTION SERIES 2009", 26.07.2009 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans
- Super No Vacancy

1. Nobutaka Araya Retirement Match: Nobutaka Araya & Kikutaro derrotan a Masanobu Fuchi & TAKA Michinoku (7:07) con Inside Cradle de Araya sobre Fuchi.
2. TARU, Hate & Toshizo derrotan a Osamu Nishimura, Ryota Hama & Hiroshi Yamato (11:28) con Right High Kick de Toshizo sobre Yamato.
3. Jr. Heavyweight League - Block B: Petey Williams [2] derrota a MAZADA [0] (6:55) con Canadian Destroyer.
4. Jr. Heavyweight League - Block A: Super Crazy [2] derrota a NOSAWA Rongai [0] (8:37) con Moonsault Press.
5. Keiji Muto & Manabu Soya derrota a Satoshi Kojima & Seiya Sanada (15:16) con Vertical Drop Death Valley Bomb de Soya sobre Sanada.
6. Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki derrota a Suwama & Masayuki Kono (13:56) con Running Kneelift de Takayama sobre Suwama.
7. Jr. Heavyweight League - Block A: KAI [2] derrota a Kaz Hayashi [0] (12:02) con KAI Clutch (Oklahoma Roll).
8. Jr. Heavyweight League - Block B: Minoru [2] derrota a Shuji Kondo [0] (19:10) con FIREBALL Splash.


- TV: 180 Minuten am 26.07.2009 auf Samurai! TV.

- Jr. Heavyweight League Standings

Block A:
1. KAI [2]
-. Super Crazy [2]
3. Toshizo [0]
4. Kaz Hayashi [0]
-. NOSAWA Rongai [0]

Block B:
1. Minoru [2]
-. Petey Williams [2]
3. Hiroshi Yamato [0]
4. Shuji Kondo [0]
-. MAZADA [0]
fuente purolove.com

No hay comentarios: