Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 2 de julio de 2009

RESULTADOS AJPW CROSS OVER 2009 2 JUNIO 2009

AJPW "CROSS OVER 2009", 02.07.2009
Mito Citizen Gymnasium 900 Fans

1. NOSAWA Rongai & MAZADA derrotan a Phil Atlas & Brad Martin (10:26)con Super-High School Class Cradle de NOSAWA sobre Martin.
2. Hate vence a Nobutaka Araya (9:11) con Lariat.
3. Suwama & Shuji Kondo derrotan a Seiya Sanada & Manabu Soya (15:08) con Last Ride de Suwama sobre Soya.
4. Osamu Nishimura & Kaz Hayashi vencen a Minoru & Zodiac (12:19) con Backslide de Nishimura sobre Zodiac.
5. TARU, Joe Doering & Toshizo derrotan a Satoshi Kojima, KAI & Hiroshi Yamato (18:47) con Super Fisherman Buster de Toshizo sobre Yamato.
6. Yoshihiro Takayama, Taiyo Kea & Minoru Suzuki derrotan a Keiji Muto, Masayuki Kono & Ryota Hama (19:05) con Running Kneelift de Takayama sobre Hama.

No hay comentarios: