Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 30 de julio de 2009

RESULTADOS AJPW SUMMER ACTION SERIES 28 Y 30 DE JULIO 2009 Y ZERO 1 29 JULIO 2009

AJPW "SUMMER ACTION SERIES 2009", 30.07.2009
Niigata Sun Village
1,100 Fans -
Super No Vacancy


1.-Jr. Heavyweight League - Block B: Hiroshi Yamato [2] sobre Petey Williams [2] (11:11) con Cross-Arm German Suplex Hold.
2. Jr. Heavyweight League - Block A: NOSAWA Rongai [2] sobre KAI [2] (12:23) con Super Schoolboy.
3. Osamu Nishimura, Masayuki Kono & Super Crazy sobre Suwama, Shuji Kondo & Ryota Hama (11:38) con Ankle Hold de Nishimura sobre Hama.
4. Jr. Heavyweight League - Block B: Minoru [4] derrota a MAZADA [2] (10:26) con Cross Armbreaker.
5. Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki sobre Seiya Sanada & Manabu Soya (14:55) con m Running Knee Lift de Takayama sobre Sanada.
6. Keiji Muto, Satoshi Kojima & Kaz Hayashi sobre TARU, Hate & Toshizo (15:52) con Lariat de Kojima sobre Hate.


- Jr. Heavyweight League Standings:

Block A:
1. Super Crazy [4]
2. NOSAWA Rongai [2]
3. KAI [2]
4. Toshizo [0]
-. Kaz Hayashi [0]

Block B:
1. Minoru [4]
2. Petey Williams [2]
-. MAZADA [2]
-. Hiroshi Yamato [2]
5. Shuji Kondo [0]
ZERO1 "ZERO1 WRESTLER´S GRAND PRIX 2009 FIRE FESTIVAL", 29.07.2009
Toyosaka Northern Industrial Park Special Ring


1. Osamu Namiguchi sobre Yuzuru Saito (12:01) con Crab Hold.
2. Ikuto Hidaka & Rikiya Fudo sobre KAMIKAZE & Yusaku Obata (11:08) con Shawn Capture de Hidaka sobre Obata.
3. Fire Festival - Block B: Daisuke Sekimoto [3] vs. Magnitude Kishiwada [1] - empatan al terminar el tiempo limite (30:00).
4. Fire Festival - Block A: Kohei Sato [4] sobre Shito Ueda [0] (9:55) con Polestar.
5. Fire Festival - Block B: Ryouji Sai [2] sobre Tetsuhiro Kuroda [0] (18:31) con Orca Waterfall.
6. Fire Festival Special Six Man Tag Match: Akebono, Minoru Fujita & Takuya Sugawara sobre Masato Tanaka, Shinjiro Otani & Munenori Sawa (13:39) con Running Body Press de Akebono sobre Sawa.


- Fire Festival Standings

Block A:
1. Kohei Sato [4]
2. Shinjiro Otani [2]
3. Shito Ueda [0]
-. Ikuto Hidaka [0]
-. Akebono [0]

Block B:
1. Daisuke Sekimoto [3]
2. Masato Tanaka [2]
-. Ryouji Sai [2]
4. Magnitude Kishiwada [1]
5. Tetsuhiro Kuroda [0]

AJPW "SUMMER ACTION SERIES 2009", 28.08.2009
Kamaishi Citizen Gymnasium
900 Fans

SUPER CRAZY VA DE LIDER
1. Jr. Heavyweight League - Block B: MAZADA [2] sobre Hiroshi Yamato [0] (11:55) con Shoda Drop.
2. Jr. Heavyweight League - Block A: Super Crazy [4] sobre Toshizo [0] (11:31) por DQ.
3. Masayuki Kono besiegt Manabu Soya (10:22) mit einem Cross Armbreaker.
4. Satoshi Kojima & KAI sobre Ryota Hama & Petey Williams (14:07) con Lariat de Kojima sobre Hama.
5. Yoshihiro Takayama, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai derrotan a Suwama, Shuji Kondo & Seiya Sanada (18:02) con Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Sanada.
6. Keiji Muto, Osamu Nishimura & Kaz Hayashi derrotan a TARU, Minoru & Hate (16:48) con Shining Wizard de Muto sobre Hate.

No hay comentarios: