Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 16 de julio de 2009

RESULTADOS NJPW 16 JULIO 2009 CIRCUIT NEW JAPAN SOUL


NJPW "Circuit2009 NEW JAPAN SOUL", 16.07.2009
TONYAMACHI Big Sight 800 Fans - Super No Vacancy Full House
1. AKIRA derrota a Nobuo Yoshihashi (9:57) con Musasabi Press.
2. Jushin Thunder Liger & Super Strong Machine derrotan a Riki Choshu & Kazuchika Okada (8:26) con Devil Windmill Suplex Hold de Machine sobre Okada.
3. Giant Bernard, Karl Anderson & Val Venis derrotan a Manabu Nakanishi, Takao Omori & Mitsuhide Hirasawa (12:32) con Blue Thunder de Venis sobre Hirasawa.
4. Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan & Hirooki Goto derrotan a Takashi Iizuka, Tomohiro Ishii & Jado (14:27) con Shoryu Barrier de Goto sobre Jado.
5. Shinsuke Nakamura & Toru Yano derrotan a Togi Makabe & Tomoaki Honma (12:44) con Knee Kick de Nakamura sobre Honma.
6. Hiroshi Tanahashi, Tiger Mask, Ryusuke Taguchi & Prince Devitt derrotan a Wataru Inoue, Koji Kanemoto, Milano Collection A.T. & Taichi (18:12) con High Fly Flow de Tanahashi sobre Inoue.

No hay comentarios: