Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 16 de julio de 2009

RESULTADOS NOAH 16 JULIO 2009 SUMMER NAVIGATION

NOAH "SUMMER NAVIGATION 2009", 16.07.2009
Kuji Citizen Gymnasium 900 Fans
1. Mohammed Yone derrotan at Kentaro Shiga (7:33) con Muscle Buster.
2. Bryan Danielson & Roderick Strong derrotan a Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi (10:43) con Strong Hold (Crab Hold) de Strong sobre Hirayanagi.
3. Akitoshi Saito & Takuma Sano derrotan a Akira Taue & Kishin Kawabata (10:24) con Northern Light Bomb de Sano sobre Kawabata.
4. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Ricky Marvin & Eddie Edwards [2] derrotan a Tsuyoshi Kikuchi & Akihiko Ito [0] (11:44) con Inside Cradle de Marvin sobre Kikuchi.
5. Jun Akiyama, Yoshinari Ogawa & Masao Inoue derrotan a Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara (17:18) con Exploder de Akiyama sobre Miyahara.
6. Go Shiozaki & Takeshi Morishima derrotan a Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki (16:32) con Backdrop Suplex de Morishima sobre Suzuki.
7. Yoshihiro Takayama, Takashi Sugiura & Atsushi Aoki derrotan a Kenta Kobashi, KENTA & Taiji Ishimori (23:51) con Olympic Slam de Sugiura sobre Ishimori. -

Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League Standings
Block A:
1. Atsushi Aoki & Kota Ibushi [4]
2. Bryan Danielson & Roderick Strong [2]
3. KENTA & Taiji Ishimori [0]
4. Genba Hirayanagi & Kikutaro [0]

Block B:
1. Ricky Marvin & Eddie Edwards [2]
2. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki [1] -. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara [1]
4. Tsuyoshi Kikuchi & Akihiko Ito [0]

No hay comentarios: