Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

domingo, 12 de julio de 2009

RESULTADOS NOAH SUMMER NAVIGATION 2009 12 JULIO 2009


NOAH "SUMMER NAVIGATION 2009", 12.07.2009 (G+)
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans
- Super No Vacancy


1. Handicap Match: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima derrotan a Genba Hirayanagi (1:09) .
2. Akitoshi Saito, Bryan Danielson & Roderick Strong derrotan a Masao Inoue, Ricky Marvin & Kikutaro (14:17) .
3. Akira Taue, Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi derrotan a Yoshihiro Takayama, Takuma Sano & Eddie Edwards (12:26) .
4. Takeshi Rikio & Mohammed Yone derrotan a Jun Akiyama & Akihiko Ito (9:35)
5. Go Shiozaki & Takashi Sugiura derrotan a Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi (17:45)
6. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki [1] vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara [1] - Emapte al terminar tiempo limite (30:00).
7. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: Atsushi Aoki & Kota Ibushi [2] derrotan a KENTA & Taiji Ishimori [0] (21:11)


- Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League Standings

Block A:
1. Atsushi Aoki & Kota Ibushi [2]
2. Bryan Danielson & Roderick Strong [0]
-. Genba Hirayanagi & Kikutaro [0]
4. KENTA & Taiji Ishimori [0]

Block B:
1. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki [1]
-. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara [1]
3. Tsuyoshi Kikuchi & Akihiko Ito [0]
-. Ricky Marvin & Eddie Edwards [0]

- SE ANUNCIAN DOS HOMENAJES POSTUMOS PARA NISAWA

NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN TOKYO ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~", 27.09.2009
Tokyo Nippon Budokan


NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN OSAKA ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~", 03.10.2009
Osaka Prefectual Gymnasium

No hay comentarios: