Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

sábado, 8 de agosto de 2009

NOAH ANUNCIA SUS PROXIMOS CARTELES

NOAH NOAH & Sem Lineups der nächsten Wochen
SEM, 18.08.2009
Tokyo Differ Ariake


1. Taiji Ishimori vs. Akihiko Ito
2. Katsuhiko Nakajima vs. Genba Hirayanagi
3. Takeshi Morishima vs. Kento Miyahara
4. Go Shiozaki & Takashi Okita vs. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki


NOAH "WEEKEND NAVIGATION 2009", 22.08.2009 (Samurai! TV)
Kobe Sambo Hall

1. Akira Taue vs. Kishin Kawabata
2. Takeshi Rikio vs. Junji Izumida
3. Akitoshi Saito vs. Takuma Sano
4. 9 Man Battle Royal: KENTA, Yoshinobu Kanamaru, Kotaro Suzuki, Yoshinari Ogawa, Taiji Ishimori, Ricky Marvin, Atsushi Aoki, Akihiko Ito, Genba Hirayanagi
5. Mohammed Yone vs. Takashi Sugiura
6. Go Shiozaki, Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Tamon Honda


NOAH "WEEKEND NAVIGATION 2009", 23.08.2009 (G+)
Kyoto KBS Hall

1. Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin
2. Kishin Kawabata vs. Genba Hirayanagi
3. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Takuma Sano
4. Takeshi Morishima & Tamon Honda vs. KENTA & Akihiko Ito
5. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Yoshinobu Kanamaru & Kotaro Suzuki
6. Go Shiozaki vs. Atsushi Aoki
7. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi


NOAH "GENESIS", 29.08.2009 (Samurai! TV)
Tokyo Differ Ariake

1. Jun Akiyama, Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Katsuhiko Nakajima, Takashi Okita & Kento Miyahara
2. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito & Takuma Sano
3. Kensuke Sasaki vs. Tamon Honda
4. Go Shiozaki & Taiji Ishimori vs. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki
5. KENTA, Ricky Marvin & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru, Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
6. Global Hardcore Crown Openweight Title: Kenta Kobashi (c) vs. Kishin Kawabata
7. Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura


NOAH "TAUE FESTIVAL IN TSUKUBA", 06.09.2009
Tsukuba Kapio


1. Kentaro Shiga vs. Atsushi Aoki
2. Yoshinari Ogawa & Akihiko Ito vs. Mohammed Yone & Kotaro Suzuki
3. Shuhei Taniguchi vs. Kishin Kawabata
4. Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru vs. Takuma Sano & KENTA
5. Go Shiozaki & Taiji Ishimori vs. Akitoshi Saito & Ricky Marvin
6. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Akira Taue vs. Takeshi Morishima, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi

No hay comentarios: