Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

lunes, 24 de agosto de 2009

RESULTADOS AJPW SUMMER NAVIGATION 09 Y NOAH WEEKEND NAVIGATION 09 22 Y 23 DE AGOSTO 2009

AJPW "SUMMER IMPACT 2009", 23.08.2009
Hamanaka Town Gymnasium
1,100 Fans
- Super No Vacancy

1. Zodiac besiegt Manabu Soya (9:26) mit einem Chokeslam.
2. Osamu Nishimura besiegt Hate (9:36) mit einem Horizontal Cradle.
3. Suwama & Masayuki Kono besiegen TARU & Toshizo (9:22) nach einem Last Ride von Suwama gegen Toshizo.
4. Yoshihiro Takayama & NOSAWA Rongai besiegen Shuji Kondo & Ryota Hama (11:05) nach einem Running Kneelift von Takayama gegen Hama.
5. Minoru & Joe Doering besiegen Minoru Suzuki & MAZADA (12:38) nach einer Revolution Bomb von Doering gegen MAZADA.
6. Keiji Muto, Kaz Hayashi & Seiya Sanada besiegen Satoshi Kojima, KAI & Hiroshi Yamato (23:30) nach dem Shining Wizard von Muto gegen Yamato
AJPW "SUMMER IMPACT 2009", 22.08.2009 (Samurai! TV)
Sapporo Teisen Hall
1,400 Fans
- No Vacancy


1. Minoru besiegt Tomoya (10:22) mit einem Cross Armbreaker.
2. Shuji Kondo & Seiya Sanada besiegen Kaz Hayashi & KAI (13:30) nach einem Reverse Leg Hold von Sanada gegen KAI.
3. Yoshihiro Takayama & MAZADA besiegen Suwama & Hiroshi Yamato (15:26) nach einem Running Kneelift von Takayama gegen Yamato.
4. Satoshi Kojima besiegt Zodiac (15:52) durch DQ.
5. Keiji Muto, Masayuki Kono & Ryota Hama besiegen TARU, Joe Doering & Hate (13:30) nach dem Shining Wizard von Muto gegen Hate.
6. All Asia Tag Team Title: Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai (c) besiegen Osamu Nishimura & Manabu Soya (29:37) nach einem Super-High School Class Horizontal Cradle von NOSAWA gegen Soya (2nd defense).
NOAH "WEEKEND NAVIGATION 2009", 23.08.2009 (G+)
Kyoto KBS Hall
1,200 Fans
- Super No Vacancy

1. Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin - Time Limit Draw (15:00).
2. Kishin Kawabata besiegt Genba Hirayanagi (8:17) mit einem Diving Senton.
3. Akira Taue & Yoshinari Ogawa besiegen Akitoshi Saito & Takuma Sano (11:01) nach einem Horizontal Cradle von Ogawa gegen Sano.
4. Takeshi Morishima & Tamon Honda besiegen KENTA & Akihiko Ito (15:21) nach einem Backdrop Suplex von Morishima gegen Ito.
5. Takeshi Rikio & Mohammed Yone besiegen Yoshinobu Kanamaru & Kotaro Suzuki (14:48) nach einem Muscle Buster von Yone gegen Suzuki.
6. Go Shiozaki besiegt Atsushi Aoki (15:35) mit dem Go Flasher.
7. Kenta Kobashi & Jun Akiyama besiegen Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi (24:36) nach einem Vertical Drop Exploder von Akiyama gegen Sugiura.

NOAH "WEEKEND NAVIGATION 2009", 22.08.2009 (Samurai! TV)
Kobe Sambo Hall
1,300 Fans
- Super No Vacancy

1. Akira Taue vs. Kishin Kawabata - Time Limit Draw (15:00).
2. Takeshi Rikio besiegt Junji Izumida (11:45) mit einer Short Range Lariat.
3. Akitoshi Saito besiegt Takuma Sano (12:31) mit dem Death Punish.
4. 9 Man Battle Royal: Genba Hirayanagi besiegt Kotaro Suzuki mit einem Cradle (15:28). Reihenfolge des Ausscheidens: Yoshinari Ogawa, Yoshinobu Kanamaru, Akihiko Ito, Ricky Marvin, Atsushi Aoki, KENTA, Taiji Ishimori & Kotaro Suzuki.
5. Takashi Sugiura besiegt Mohammed Yone (17:26) mit einem Olympic Slam.
6. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Tamon Honda besiegen Go Shiozaki, Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi (33:01) nach dem Dead End von Honda gegen Taniguchi.
CORT.-PURELOVE

No hay comentarios: