Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

sábado, 29 de agosto de 2009

RESULTADOS 29 AGOSTO 2009 ZERO 1 Y NOAH

ZERO1 "ZERO1 WRESTLER´S 5 ~ THE TROPIC OF CREATION", 29.08.2009 (Samurai! TV) Tokyo Korakuen Hall
1. Katsumi Usuda besiegt Yuzuru Saito (7:13) durch Referee Stop.
2. Kohei Sato, Osamu Namiguchi & Shito Ueda besiegen Rikiya Fudo, Keita Yano & Yusaku Obata (14:55) nach einer Lariat von Ueda gegen Obata.
3. Minoru besiegt KAMIKAZE (13:32) mit dem Minoru Special.
4. Fire Festival Special Tag Match - Block A vs. Block B: Shinjiro Otani & Akebono besiegen Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto (15:31) nach einer Body Press von Akebono gegen Sekimoto.
5. NWA International Lightweight Tag Team Title ~ ZERO1 Junior Top Man Decision Match Aibou vs. Gikyoudai: Ikuto Hidaka & Munenori Sawa (c) besiegen Minoru Fujita & Takuya Sugawara (25:44) nach einem Ishimi Silver Mine von Hidaka gegen Fujita (6th defense).
6. Mid-Summer Man Decision Match 2009: Togi Makabe besiegt Ryouji Sai (19:29) mit einem Diving King Kong Kneedrop. - TV: 120 Minuten am 09.09.2009 auf Samurai! TV.

NOAH --> [Results] NOAH, 29.08.2009
NOAH "GENESIS", 29.08.2009 (Samurai! TV) Tokyo Differ Ariake 1,800 Fans - Super No Vacancy
1. Jun Akiyama, Akira Taue & Yoshinari Ogawa besiegen Katsuhiko Nakajima, Takashi Okita & Kento Miyahara (12:12) nach einem Exploder von Akiyama gegen Okita.
2. Takeshi Rikio & Mohammed Yone besiegen Akitoshi Saito & Takuma Sano (13:25) nach einem Muscle Buster von Yone gegen Sano.
3. Kensuke Sasaki besiegt Tamon Honda (13:57) mit einer Northern Light Bomb.
4. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki besiegen Go Shiozaki & Taiji Ishimori (16:30) nach einem Cross Armbreaker von Aoki gegen Ishimori.
5. Yoshinobu Kanemaru, Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi besiegen KENTA, Ricky Marvin & Akihiko Ito (19:59) nach Touch Out von Kanemaru gegen Marvin.
6. Global Hardcore Crown Openweight Title: Kenta Kobashi (c) besiegt Kishin Kawabata (15:06) mit einer Strong Arm Lariat (2nd defense).
7. Takeshi Morishima besiegt Takashi Sugiura (14:13) mit einem Backdrop Suplex.
Cort.-Purolove

No hay comentarios: