Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

lunes, 10 de agosto de 2009

ZERO 1 RESULTADOS 9 AGOSTO 2009

ZERO1 [Results] ZERO1, 09.08.2009
ZERO1 "ZERO1 WRESTLER´S", 09.08.2009
Toride City Special Ring


1. Takuya Sugawara sobre Yuzuru Saito (10:00) .
2. Osamu Namiguchi sobre Keita Yano (11:12)
3. Takako Inoue sobre Ayako Sato (12:10) .
4. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa sobre Minoru Fujita & Yusaku Obata (11:15) .
5. KAMIKAZE sobre Rikiya Fudo (9:25) .
6. Fire Festival Special Tag Match - Block A vs. Block B: Ryouji Sai & Tetsuhiro Kuroda sobre Shinjiro Otani & Shito Ueda (22:18) .

No hay comentarios: