Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

lunes, 28 de septiembre de 2009

27 SEPTIEMBRE 2009 NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN TOKYO ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS


NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN TOKYO ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~", 27.09.2009 (G+)
Tokyo Nippon Budokan
17,000 Fans
- Super No Vacancy

0. Tamon Honda & Jun Izumida vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata - Time Limit Draw (10:00).
1. 1st Jr. Heavyweight League Participation Match: Genba Hirayanagi besiegt Akihiko Ito (8:33) mit dem Shoryu Genba.
2. 1st Jr. Heavyweight League Participation Match: Atsushi Aoki besiegt NOSAWA Rongai (6:59) mit einem Cross Armbreaker.
3. Taiji Ishimori & Ricky Marvin besiegen Yoshinobu Kanamaru & Tsuyoshi Kikuchi (8:56) nach einem Touch Out von Ishimori gegen Kikuchi.
4. Bison Smith besiegt Shuhei Taniguchi (7:32) mit dem Bisontennial.
5. Jun Akiyama, Minoru Suzuki & Takashi Sugiura besiegen Takeshi Rikio, Mohammed Yone & KENTA (18:33) nach einem Ankle Hold von Sugiura gegen Rikio.
6. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima besiegen Genichiro Tenryu, Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki (21:05) nach einem Backdrop Suplex von Morishima gegen Suzuki.
7. Special Tag Match: Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama besiegen Keiji Muto & Akira Taue (21:53) nach einer Strong Arm Lariat von Kobashi gegen Taue.
8. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki (c) besiegt Akitoshi Saito (24:42) mit dem Go Flasher (1st defense). cort.-purolove

No hay comentarios: