Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

miércoles, 9 de septiembre de 2009

NOAH RINDE TRIBUTO A KAMIKAZE MISAWA CON 2 FUNCIONES


NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN TOKYO ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~", 27.09.2009 (G+) Tokyo Nippon Budokan

1. Jun Akiyama, Minoru Suzuki & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & KENTA
2. Special Tag Match: Keiji Muto & Akira Taue vs. Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama Außerdem: Kensuke Sasaki, Genichiro Tenryu, Katsuhiko Nakajima, Kento Miyahara & Bison Smith


NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN OSAKA ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~", 03.10.2009 (G+) Osaka Prefectual Gymnasium

1. Takashi Sugiura vs. Yoshihiro Takayama
2. Special Tag Match: Toshiaki Kawada & Akira Taue vs. Jun Akiyama & KENTA
Außerdem: Masahiro Chono & Masashi Aoyagi

No hay comentarios: