Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

sábado, 19 de septiembre de 2009

RESULTADOS NOAH EXCEEDING OUR DREAMS 2009 18 Y 19 SEPTIEMBRE 09

NOAH "EXCEEDING OUR DREAMS 2009", 19.09.2009
Toyohira Acorn Village Wing
2,000 Fans


1. Akira Taue, Yoshinari Ogawa & Yuto Aijima besiegen Bison Smith, Bobby Fish & Steve Anthony (16:43) nach einem Diving Elbow Drop von Aijima gegen Anthony.
2. Akitoshi Saito besiegt Taiji Ishimori (7:58) mit dem Sickle of Death.
3. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Takuma Sano besiegen Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara (20:28) nach einem Muscle Buster von Yone gegen Miyahara.
4. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki besiegen KENTA & Ricky Marvin (15:07) nach dem Blue Destiny von Suzuki gegen Marvin.
5. Takashi Sugiura & Akihiko Ito besiegen Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi (15:01) nach einem Olympic Slam von Sugiura gegen Hirayanagi.
6. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Atsushi Aoki besiegen Go Shiozaki, Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi (27:20) nach einer Strong Arm Lariat von Kobashi gegen Taniguchi.

NOAH "EXCEEDING OUR DREAMS 2009", 16.09.2009
Oita Event Hall
1,000 Fans


1. Taiji Ishimori vs. Bobby Fish - Time Limit Draw (15:00).
2. Akira Taue & Yoshinari Ogawa besiegen Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi (12:23) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Hirayanagi.
3. KENTA & Akihiko Ito besiegen Ricky Marvin & Atsushi Aoki (13:46) durch Referee Stop (KENTA besiegte Aoki mit einem Face Kick).
4. Go Shiozaki, Takeshi Morishima & Takashi Sugiura besiegen Akitoshi Saito, Takuma Sano & Yuto Aijima (13:52) nach dem Go Flasher von Shiozaki gegen Aijima.
5. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima besiegen Bison Smith & Steve Anthony (20:48) nach dem Death Roll von Nakajima gegen Anthony.
6. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi besiegen Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Kotaro Suzuki (23:48) nach einem Vetrical Drop Exploder von Akiyama gegen Suzuki

No hay comentarios: