Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

martes, 6 de octubre de 2009

3 OCTUBRE 2009 RESULTADOS NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN OSAKA ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~",NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN OSAKA ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~", 03.10.2009 (G+/PPV)
Osaka Prefectual Gymnasium
6,400 Fans
- Super No Vacancy

1. Taiji Ishimori besiegt Akihiko Ito (3:30) mit einem Mexican Roll.
2. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin besiegen Masashi Aoyagi & Genba Hirayanagi (10:43) nach einem Tornillo von Marvin gegen Aoyagi.
3. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi (9:52) nach einem Modified German Suplex Hold von Taniguchi gegen Kikuchi.
4. Kenta Kobashi, Masahiro Chono & Go Shiozaki besiegen Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Akitoshi Saito (22:50) nach dem Go Flasher von Shiozaki gegen Yone.
5. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki (c) besiegen Jado & Gedo (24:32) nach dem Touch Out von Kanemaru gegen Gedo (5th defense).
6. Yoshihiro Takayama besiegt Takashi Sugiura (8:44) mit einem Everest German Suplex Hold.
7. Special Tag Match: Toshiaki Kawada & Akira Taue besiegen Jun Akiyama & KENTA (17:32) nach dem I Am Taue von Taue gegen KENTA.
Cort.-purolove

No hay comentarios: