Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

miércoles, 14 de octubre de 2009

AJPW ANNIVERSARY TOUR 2009 TODAS LAS CARTELERAS

All Japan Pro-Wrestling - "ANNIVERSARY TOUR 2009"

AJPW, 14.10.2009
Shinnanyo City Gymnasium


1. Ryota Hama vs. Manabu Soya
2. Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Minoru & Hate
3. Suwama & Super Crazy vs. Zodiac & KAI
4. Satoshi Kojima & Hiroshi Yamato vs. Yoshihiro Takayama & NOSAWA Rongai
5. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono vs. Minoru Suzuki & MAZADA
6. Keiji Muto, Osamu Nishimura & Seiya Sanada vs. TARU, Joe Doering & Toshizo

AJPW, 15.10.2009
Strait Messe Shimonoseki


1. Shuji Kondo & Manabu Soya vs. Masayuki Kono & Super Crazy
2. Suwama vs. Seiya Sanada
3. Minoru Suzuki vs. Hiroshi Yamato
4. Osamu Nishimura, Kaz Hayashi & Ryota Hama vs. TARU, Minoru & Hate
5. Satoshi Kojima & Zodiac vs. Joe Doering & Toshizo
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & KAI vs. Yoshihiro Takayama, NOSAWA Rongai & MAZADA
AJPW, 16.10.2009
Hiroshima Green Arena


1. Masayuki Kono vs. Seiya Sanada
2. Suwama, Shuji Kondo & Manabu Soya vs. Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura & Super Crazy
3. Zodiac & Hiroshi Yamato vs. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
4. Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi vs. Minoru & Hate
5. Satoshi Kojima & KAI vs. Yoshihiro Takayama & MAZADA
6. Keiji Muto, Akebono & Ryota Hama vs. TARU, Joe Doering & Toshizo

AJPW, 17.10.2009
Zentsuji Citizen Gymnasium


1. Super Crazy vs. Hiroshi Yamato
2. Shuji Kondo & Manabu Soya vs. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
3. Yoshihiro Takayama & MAZADA vs. Minoru & Joe Doering
4. Masakatsu Funaki & Osamu Nishimura vs. Masanobu Fuchi & Masayuki Kono
5. Akebono, Ryota Hama & Seiya Sanada vs. TARU, Hate & Toshizo
6. Keiji Muto, Suwama & Kaz Hayashi vs. Satoshi Kojima, Zodiac & KAI

AJPW, 18.10.2009
Hiroshima Big Rose


1. Shuji Kondo & Super Crazy vs. Minoru & Toshizo
2. Zodiac vs. NOSAWA Rongai
3. Osamu Nishimura & Seiya Sanada vs. Masanobu Fuchi & Manabu Soya
4. Satoshi Kojima & Hiroshi Yamato vs. Suwama & Masayuki Kono
5. Akebono, Kaz Hayashi & Ryota Hama vs. TARU, Joe Doering & Hate
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & KAI vs. Minoru Suzuki, Yoshihiro Takayama & MAZADA

AJPW, 19.10.2009
Nagasaki NCC & Studio


1. Joe Doering vs. Seiya Sanada
2. Suwama & Masayuki Kono vs. Manabu Soya & KAI
3. Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi vs. Osamu Nishimura & Super Crazy
4. Keiji Muto, Shuji Kondo & Ryota Hama vs. Satoshi Kojima, Zodiac & Hiroshi Yamato

AJPW, 20.10.2009
Goto City Fukue Central Park Citizen Gymnasium


1. Joe Doering vs. Manabu Soya
2. Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. KAI & Hiroshi Yamato
3. Satoshi Kojima & Zodiac vs. Suwama & Super Crazy
4. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Ryota Hama vs. Osamu Nishimura, Masayuki Kono & Seiya Sanada

AJPW, 22.10.2009
Miyakonojo City Gymnasium


1. Masayuki Kono vs. Manabu Soya
2. Osamu Nishimura & Seiya Sanada vs. Zodiac & Hiroshi Yamato
3. Kaz Hayashi & Ryota Hama vs. Minoru & Hate
4. Suwama & Super Crazy vs. Yoshihiro Takayama & NOSAWA Rongai
5. Satoshi Kojima & KAI vs. Minoru Suzuki & MAZADA
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Shuji Kondo vs. TARU, Joe Doering & Toshizo

AJPW, 23.10.2009
Kumamoto City Food Exchange Pavilion


1. Zodiac vs. Seiya Sanada
2. Osamu Nishimura & Super Crazy vs. Shuji Kondo & Ryota Hama
3. Suwama & Masayuki Kono vs. Minoru & Joe Doering
4. Yoshihiro Takayama vs. Manabu Soya
5. Satoshi Kojima, KAI & Hiroshi Yamato vs. TARU, Hate & Toshizo
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi vs. Minoru Suzuki, NOSAWA Rongai & MAZADA

AJPW, 24.10.2009 (Samurai! TV)
Hakata Star Lane

1. NOSAWA Rongai vs. Hate
2. Osamu Nishimura & Seiya Sanada vs. Minoru & Toshizo
3. Kaz Hayashi & KAI vs. Shuji Kondo & Super Crazy
4. Suwama, Masayuki Kono & Manabu Soya vs. Minoru Suzuki, Yoshihiro Takayama & MAZADA
5. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Masanobu Fuchi vs. Satoshi Kojima, Zodiac & Hiroshi Yamato
6. All Asia Tag Team Title: Akebono & Ryota Hama (c) vs. TARU & Joe Doering

AJPW, 25.10.2009 (GAORA TV)
Kobe Sambo Hall


1. Super Crazy vs. MAZADA
2. Masanobu Fuchi & Osamu Nishimura vs. Shuji Kondo & Manabu Soya
3. Suwama & Masayuki Kono vs. Ryota Hama & Seiya Sanada
4. Satoshi Kojima, Zodiac, KAI & Hiroshi Yamato vs. TARU, Minoru, Joe Doering & Toshizo
5. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Akebono vs. Minoru Suzuki, Yoshihiro Takayama & NOSAWA Rongai
6. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Kaz Hayashi (c) vs. Hate

No hay comentarios: