Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

jueves, 29 de octubre de 2009

RESULTADOS NOAH "AUTUMN NAVIGATION 2009,HOY HABRA UN NUEVO CAMPEON JR

ESTE ES EL CARTEL DE EL DIA DE LA FINAL
NOAH, 31.10.2009 (G+)
Tokyo JCB Hall


1. Yoshinari Ogawa, Makoto Hashi, Genba Hirayanagi & Delirious vs. Taiji Ishimori, Ricky Marvin, Atsushi Aoki & Akihiko Ito
2. 1st Jr. Heavyweight League - Semi Final: Katsuhiko Nakajima vs. Yoshinobu Kanemaru
3. 1st Jr. Heavyweight League - Semi Final: Jushin Thunder Liger vs. Kotaro Suzuki
4. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Junji Izumida & Shuhei Taniguchi
5. Tamon Honda vs. Takashi Sugiura
6. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Yoshihiro Takayama & Keith Walker
7. Go Shiozaki, Akira Taue & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Takashi Okita
8. 1st Jr. Heavyweight League - Final:

NOAH "AUTUMN NAVIGATION 2009", 28.10.2009
Niigata City Gymnasium
2,300 Fans -
Super No Vacancy

1. Takashi Sugiura & Delirious besiegen Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi (11:05) nach einem Running Knee Lift von Sugiura gegen Hirayanagi.
2. Takeshi Rikio & Mohammed Yone besiegen Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita (10:07) nach einem Muscle Buster von Yone gegen Okita.
3. Jushin Thunder Liger, Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Taiji Ishimori, Ricky Marvin & Akihiko Ito (7:21) mit einem Air Scissors Drop von Liger gegen Ito.
4. Akira Taue & Yoshihiro Takayama besiegen Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi (11:06) mit dem Everst German Suplex Hold von Takayama gegen Taniguchi.
5. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Yoshinobu Kanemaru [4] besiegt Atsushi Aoki [3] (17:32) mit dem Touch Out.
6. GHC Hardcore Openweight Title: Kenta Kobashi besiegt Keith Walker (13:59) nach einer Lariat (3rd defense).
7. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Kotaro Suzuki [5] besiegt KENTA [3] (17:28) durch Referee Stop (Knieverletzung KENTAs).
8. Go Shiozaki & Akitoshi Saito besiegen Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima (19:16) nach einem Frankensteiner von Shiozaki gegen Morishima.

NOAH "AUTUMN NAVIGATION 2009", 27.10.2009
Fukushima National Athletic Meet Gymnasium Sub Arena
1,300 Fans
- Super No Vacancy


1. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki besiegen Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi (11:22) nach einem Reverse Cradle von Kanemaru gegen Kikuchi.
2. KENTA besiegt Kentaro Shiga (9:43) mit einem Cradle.
3. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Atsushi Aoki [3] besiegt Genba Hirayanagi [0] (13:11) durch Countout.
4. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi besiegen Akira Taue & Taiji Ishimori (10:27) nach einem Olympic Slam von Sugiura gegen Ishimori.
5. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Jushin Thunder Liger besiegen Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Akihiko Ito (16:27) nach einem Vertical Drop Brainbuster von Liger gegen Ito.
6. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Katsuhiko Nakajima [6] besiegt Ricky Marvin [2] (12:07) mit einem Huracanrana Cutback -> Cradle.
7. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Takashi Okita besiegen Akitoshi Saito, Keith Walker & Delirious (19:25) nach einer Northern Light Bomb von Sasaki gegen Delirious

NOAH "AUTUMN NAVIGATION 2009", 25.10.2009 (Samurai! TV)
Sapporo Teisen Hall
1,500 Fans
- Super No Vacancy


1. Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Masashi Aoyagi & Atsushi Aoki (6:59) nach einem Inside Cradle von Ishimori gegen Aoyagi.
2. Keith Walker & Ricky Marvin besiegen Akira Taue & Kentaro Shiga (8:46) nach einer Lariat von Walker gegen Shiga.
3. Yoshinari Ogawa, Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru besiegen Kishin Kawabata, Akihiko Ito & Takashi Okita (17:33) nach einem German Suplex Hold von Taniguchi gegen Okita.
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Kotaro Suzuki [3] besiegt Delirious [4] (13:52) mit einem Tiger Driver.
5. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Genba Hirayanagi [0] vs. Jushin Thunder Liger [5] - Double Countout (9:19).
6. Kenta Kobashi, Jun Akiyama, Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima besiegen Akitoshi Saito, Takashi Sugiura, Takeshi Rikio & Mohammed Yone (23:30) nach einem Backdrop Suplex von Morishima gegen Yone.
7. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: KENTA [3] vs. Katsuhiko Nakajima [4] - Time Limit Draw (30:00).
cort.-purolove

No hay comentarios: