Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

miércoles, 14 de octubre de 2009

RESULTADOS NJPW "EARTHQUAKE DISASTER REVIVAL ~ GANBARO UON 10 0CT 09 Y NJPW "MASAHIRO CHONO 25TH ANNIVERSARY 12 OCT 09

NJPW "MASAHIRO CHONO 25TH ANNIVERSARY ~ ARISTRIST IN RYOGOKU KOKUGIKAN", 12.10.2009 (WPW/PPV)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. 13 Man Battle Royal: Kazuchika Okada besiegt Super Strong Machine mit einem Missile Kick (19:58). Weitere Teilnehmer: Koji Kanemoto, Taichi, Tomoaki Honma, Mitsuhide Hirasawa, Nobuo Yoshihashi, Kuniaki Kobayashi, Great Kojika , Tiger Toguchi, Gran Hamada, Don Arakawa, Yoshiaki Fujiwara.
2. Takao Omori besiegt Karl Anderson (6:31) mit einem Axe Bomber.
3. Hirooki Goto, Wataru Inoue, Ryusuke Taguchi & Prince Devitt besiegen Masato Tanaka , Tomohiro Ishii, Jado & Gedo (13:35) nach dem Shouten von Goto gegen Gedo.
4. 3 Way Bodyslam Match: Akebono besiegt Giant Bernard & Yutaka Yoshie (6:00) mit einem Bodyslam gegen Bernard.
5. First Tiger Mask, Tiger Mask & Kota Ibushi besiegen Riki Choshu, Jushin Thunder Liger & AKIRA (8:52) nach dem Destroy Suplex Hold von Tiger gegen AKIRA.
6. Yuji Nagata & Kohei Sato besiegen Toru Yano & Takashi Iizuka (14:46) nach einem Backdrop Hold von Nagata gegen Iizuka.
7. IWGP Heavyweight Title: Shinsuke Nakamura (c) besiegt Shinjiro Otani (19:19) mit dem Boma Ye (1st defense).
8. Masahiro Chono 25th Anniversary Match: Masahiro Chono, Keiji Muto & Kenta Kobashi besiegen Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Jun Akiyama (23:59) nach einem Shining Yakuza Kick von Chono gegen Nakanishi.

NJPW "EARTHQUAKE DISASTER REVIVAL ~ GANBARO UONUMA!", 10.10.2009
Koide Village Gymnasium
2,500 Fans
- No Vacancy

1. Koji Kanemoto besiegt Nobuo Yoshihashi (8:53) mit einem Ankle Hold.
2. Jushin Thunder Liger & AKIRA besiegen Tiger Mask & Taichi (11:28) nach der Musasabi Press von AKIRA gegen Taichi.
3. Hirooki Goto & Kazuchika Okada besiegen Super Strong Machine & Mitsuhide Hirasawa (13:34) nach dem Shouten von Goto gegen Hirasawa.
4. Manabu Nakanishi, Takao Omori & Ryusuke Taguchi besiegen Giant Bernard, Jado & Gedo (15:42) nach einem Argentine Backbreaker von Nakanishi gegen Jado.
5. Togi Makabe & Tomoaki Honma besiegen Toru Yano & Takashi Iizuka (13:26) als Yano disqualifiziert wurde.
6. Wataru Inoue 10th Anniversary Match: Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii besiegen Yuji Nagata & Wataru Inoue (16:19) nach dem Boma Ye von Nakamura gegen Inoue.
cort.-purolove

No hay comentarios: