Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

viernes, 26 de marzo de 2010

NOAH "NAVIGATION IN DIFFER"

NOAH "NAVIGATION IN DIFFER" - 6/2/2010 - 2/6/2010 - 2010.2.6


Card:

NOAH "NAVIGATION IN DIFFER", 2/6/2010 (G+)

Tokyo Differ Ariake

1,600 Fans - No Vacancy

1. Masao Inoue Return Match:

Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Kentaro Shiga

2. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara

3. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament - Semi Final

Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi

4. Nakajima's Return to NOAH:

Takeshi Morishima & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima

5. Shuhei Taniguchi Bakushin(=Rush) 10 Match Series 8th:

Shuhei Taniguchi vs. Yutaka Yoshie

6. Takashi Sugiura, Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama, Yoshihiro Takayama & Takuma Sano

Caracteristicas:

Links of roninthekiller of WB

Codec/Contenedor: XviD/AVI

Tamaño: 1.36 GB

LINKS EN COMENTARIOS

1 comentario:

DJ SPECTRO dijo...

Si llega a preguntar Password:
wrestlingbay o wrestlingbay.com

He Aqui los Links:
Part 1: 414 MB (Matches 1 y 2)
Part 2: Match 3
Part 3: Match 4
Part 4: Matches 5 y 6

Part 1: http://www.megaupload.com/?d=IQH5XKMV
Part 2: Temp: http://www.megaupload.com/?d=2BMWT1QG
Part 3: Temp: http://www.megaupload.com/?d=8M2CNLB8
Part 4: Temp: http://www.megaupload.com/?d=T0JNK4TU